Daniele Crespi
Busto Arsizio 1597-1600 - 1630 Milan