Tseng Yu-ho (Zeng Youhe) 曾佑和 (曾幼和)
Beijing, China 1925 - 2017