Saitō Kiyoshi
Sakamoto, Fukushima prefecture 1907 - 1997