Carlo Spiridone Mariotti
Perugia, Italy 1726 - 1790 Perugia, Italy