Roy Lichtenstein
New York, NY 1923 - 1997 New York, NY