Frederic Leighton
Scarborough England 1830 - 1896 London England