Utagawa Kunisada 歌川国貞
Katsushika, Musashi 1786 - 1864