Hiratsuka Un'ichi
Matsue, Shimane prefecture 1895 - 1997